شما در حال بازدید از نسخه جدید وب سایت گروه آجین هستید. در صورت مشاهده هر گونه خطا یا اشکال، لطفا از طریق فرم تماس با ما اطلاع رسانی نمایید.

خط مشی

شركت معدنی آهن آجین به عنوان یکی از بزرگترین پیمانکاران معدنی کشور فعالیت خود را از سال 1373 آغاز نموده است، در این راستا شركت دستیابی به توسعه پایدار و همچنین قرار گرفتن در میان یکی از پنج پیمانکار بزرگ و خوشنام معدنی کشور را به عنوان چشم انداز سازمانی خود تا سال 1405 تعیین نموده و نسبت به طرح ریزی و استقرار سیستم های مدیریت یکپارچه(IMS) بر اساس استانداردهای: ISO9001:2015،HSE MS، OHSAS18001:2007 و ISO14001:2015 اقدام نموده است.

شركت معدنی آهن آجین خط مشی خود را همسو با چشم انداز و جهت گیری استراتژیک و در راستای تحقق اهداف کلان ذیل تعیین نموده است:

1-جلب رضایت کلیه ذینفعان سازمان:
از طریق شناسایی، درک و تامین نیازهای کلیه ذینفعان، افزایش رضایت کارفرمایان و رعایت الزامات قانونی و سایر الزامات.

2-توسعه خدمات قابل ارائه:
از طریق توسعه توان تخصصی و دانش فنی و بهره گیری از فناوری های پیشرو، ارتقاءسطح کیفیت خدمات، بازنگری و بهبود مداوم فرآیندهای سازمان.

3-توانمندسازی سرمايه هاي انساني:
ازطریق توسعه سیستم های منابع انسانی، مشاوره و مشارکت کارکنان، برقراری سیستم آموزش، ایجاد نظام های انگیزشی و مشارکتی و به اشتراک گذاری دانش.

4- ارتقاء سطح بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست:
از طریق حذف خطرات و كاهش ريسك های ایمنی، بهداشت شغلی (OH&S) و جنبه های زیست محیطی و همچنین حفاظت از محیط زیست، فراهم نمودن شرایط کاری ایمن و بهداشتی و پيشگيري از بروز آسیب ها، بیماری ها و آلودگي های زيست محيطي.

اینجانب به عنوان مديرعامل شرکت معدنی آهن آجین و رهبر سازمان، خود را متعهد می دانم نسبت به بررسی دوره ای و مستمر اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت و دستیابی به نتایج مورد انتظار اقدام نمایم و همچنین از هدايت و پشتیبانی كليه پرسنل سازمان در این زمینه اطمينان حاصل نموده ، خط مشي را بصورت مستمر از لحاظ تناسب،کفایت و اثربخشی مورد بازنگري قرار داده و به کلیه ذینفعان اطلاع رسانی نمایم.

 

مدیر عامل
حمیدرضا امیریان