شرکت معدنی آهن آجین

  • 0

شرکت معدنی آهن آجین

Category : پروژه

شرکت معدنی آهن آجین در حال حاضر بالاترین رتبه پیمانکاری از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در رشته های کاوش های زمینی ، صنعت و معدن و آب را دارا می باشد.

این شرکت به عنوان عضو فعال و موثر در خانه معدن ایران و نظام مهندسی معدن و انجمن سنگ ایران می باشد. شرکت معدنی آهن آجین تا کنون توانسته رضایت نامه ها و تششویق نامه های متعددی از کارفرمایان دولتی بدلیل کیفیت کار ، اجرای کار زودتر از برنامه زمانبندی، تعامل متقابل با کارفرمایان محترم و حسن عملکرد دریافت نماید.

شرکت معدنی آهن آجین با ایجاد  فرصت شغلی در عرصه پیمانکاری معدنی و سدسازی ، جایگاهی مناسب و قابل قبول نزد کارفرمایان ، پرسنل و اهالی مناطق شهری و استانی تحت پیمان در کشور بدست آورد که خود موجب بالندگی است.


Leave a Reply