هیأت مدیره

عزت اله قاسمی

رئیس هیئت مدیره

ghasemi[130]

غلامرضا حمیدی انارکی

نائب رئیس هیئت مدیره

حمیدی1[131]

حمیدی2[132]

علی شیرزاد یکتاپرست

قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

شیرزاد[133]

ماشااله شریف

عضو هیئت مدیره

شریف[128]

حمید رضا امیریان

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

امیریان[130]

محمود قدسی

عضو علی البدل هیئت مدیره

قدسی[134]

بهبود بختیاری

عضو علی البدل هیئت مدیره

بختیاری[136]