مدیران پروژه

نام و نام خانوادگی تحصیلات تجربة کاری ( سال )
سید حسین مشکاتی فوق لیسانس استخراج معدن 29
بهبود بختیاری لیسانس استخراج معدن 21
حمیدرضا همت خانی لیسانس زمین شناسی 25
پدرام پیشوا لیسانس استخراج معدن 22

بهبود بختیاری

عضو علی البدل هیئت مدیره , مدیر پروژه ها

سید حسین مشکاتی

مشاور مدیرعامل , مدیرپروژه سد مخزنی قشلاق

پدرام پیشوا

مدیر ماشین آلات

حمیدرضا همت خانی

مدیر پروژه معدن سرب و روی انگوران