قشلاق

پروژه احداث سد مخزنی قشلاق صحنه

 

موقعیت جغرافیایی :

سد قشلاق در 15 کیلومتری شمال شهر صحنه و 60 کیلومتری شهر کرمانشاه قرار دارد. این سد از نوع سنگریزه ای با هسته رسی، به ارتفاع 70 متر می باشد.

 

زمین شناسی طرح :

سنگ بستر ساختگاه و مخزن را عمدتاً شیست و کالک شیست تشکیل میدهند که سفره های آهکی رانده کوچک و بزرگ کرتاسه بر روی آنها قرار گرفته شده است.پی سد بر روی شیست و

جناحین از تناوب شیست های سیاه رنگ،کالک شیست و آهک بوده و دارای نفوذپذیری بسیار کم تا متوسط است.سنگ پی از نوع ضعیف اما تکیه گاهها در رده سنگهای متوسط طبقه

بندی می شوند.

 

هدف از اجراي اين پروژه عبارت است از :

هدف از احداث سد مخزنی قشلاق، تامین نیاز آب اراضی کشاورزی در دشت های صحنه و بخشی از دشت چم چمال و نیاز آب شهری شهرستان صحنه میباشد.با بهره برداری از این سد،

امکان تنظیم جریان آب سطحی رودخانه مریم نگار فراهم آمده و میتوان اراضی کشاورزی محدوده طرح را به زیر پوشش قرار داد.

موضوع قرارداد :

قرارداد فی مابین شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه و شرکت معدنی آهن آجین در تاریخ 88/3/25 با مدت پیمان 48 ماه با موضوع: احداث سد مخزنی قشلاق صحنه و سازه های

وابسته به آن منعقد گردیده است.