سونگون

فعالیت های تولیدی و اجرایی معدن مس سونگون

موقعیت جغرافیایی:

معدن مس سونگون روی کمربند متالوژی جهانی موسوم به آلپ هیمالیا در استان آذربایجان شرقی، 105 کیلومتری  شمال شرقی تبریز، 75 کیلومتری شمال غرب اهر و 28 کیلومتری شمال

ورزقان،  در طول جغرافیایی 46 درجه و 43 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 38 درجه و 42 دقیقه شمالی قرار دارد، ارتفاع متوسط منطقه 2000 متر از سطح دریا(حداکثر 2700 متر )

می باشد.

شرایط آب و هوایی:

زمستان های سرد و یخبندان و تابستان معتدل از خصوصیات آب و هوایی این منطقه است. میانگین  حداکثر درجه حرارت اندازه گیری شده در تابستان 30 درجه سانتی گراد و در زمستان 26-

درجه سانتی گراد ثبت شده است.

مقدار حداکثر بارندگی در محل در حدود 350 میلی لیتر در سال می باشد.

مقدار رطوبت نسبی در سال بین 52 تا 85 درصد متغییر است.

 

برنامه ریزی استخراج:

برنامه ریزی استخراج بر مبنای موارد زیر انجام گرفته است.

ظرفیت کارخانه تغلیظ خوراک سالانه 7 میلیون تن سنگ معدن

تولید 150 هزار تن کنساتنره خشک با عیار 30%

مس محتوی در کنسانتره 42،300 تن

عیار متوسط خوراک 0/7 %

 

موضوع قرارداد

قرارداد در تاریخ 90/1/1 بین شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت معدنی آهن آجین منعقد با موضوع انجام عملیات حفاری ، انفجار ، باطله برداری و استخراج ماده معدنی به میزان

7،500،000متر مکعب در مجتمع مس سونگون برای هر دوره یک ساله (این قرارداد تا 5 سال تمدید می گردد)

قرارداد جدید مورخ 96/9/1 با موضوع انجام عملیات حفاری، انفجار، باطله برداری و استخراج ماده معدنی به مدت 3 سال و به میزان سالانه 22,500,000 تن منعقد گردیده است.